Nyheter

Retabel und Altarschreine des 14. Jahrhunderts

Schwedische Altarausstattungen in ihrem europäischen Kontext

265 kr

Die Wikingerzeit Gotlands II

Typentafeln

459 kr

Hela världen är en teater

Åtta essäer om Lars Wivallius

200 kr

Rikskanslern Axel Oxenstiernas skrifter och brevväxling. Avd.…

The Works and Correspondence of Axel Oxenstierna II:13

265 kr

Efter femtio år: Aniara 1956-2006

Föredrag vid ett symposium i Kungl. Vitterhetsakademien 12 oktober 2006

148 kr

När religiösa texter blir besvärliga

Hermeneutiskt-etiska frågor inför religiösa texter

212 kr

Stockholm - Belgrade

Proceedings from the third Swedish-Serbian symposium in Stockholm, April 21-25, 2004

233 kr

Vokal på glid

Till frågan om östnordisk brytning av kort y

191 kr

Årsbok 2007

191 kr

Kulturminnesvård och vattenkraft 1942-1980

En studie med utgångspunkt från Riksantikvarieämbetets sjöregleringsundersökningar

364 kr

Den antika skevheten

Politiska ord och begrepp i det tidig-moderna Sverige

233 kr