Nyheter

Rikskanslern Axel Oxenstiernas skrifter och brevväxling. Avd.…

The Works and Correspondence of Axel Oxenstierna II:13

265 kr

Efter femtio år: Aniara 1956-2006

Föredrag vid ett symposium i Kungl. Vitterhetsakademien 12 oktober 2006

148 kr

När religiösa texter blir besvärliga

Hermeneutiskt-etiska frågor inför religiösa texter

212 kr

Stockholm - Belgrade

Proceedings from the third Swedish-Serbian symposium in Stockholm, April 21-25, 2004

233 kr

Vokal på glid

Till frågan om östnordisk brytning av kort y

191 kr

Årsbok 2007

191 kr

Kulturminnesvård och vattenkraft 1942-1980

En studie med utgångspunkt från Riksantikvarieämbetets sjöregleringsundersökningar

364 kr

Den antika skevheten

Politiska ord och begrepp i det tidig-moderna Sverige

233 kr

Konsterna och själen

Estetik ur ett humanvetenskapligt perspektiv

233 kr

Wislawa Szymborska

A Stockholm conference May 23-24, 2003

233 kr

The Havor Hoard

The Gold - The Bronzes - The Fort

265 kr