Mead-halls of the Eastern Geats

Mead-halls of the Eastern Geats

Elite Settlements and Political Geography AD 375-1000 in Östergötland, Sweden

Av Martin Rundkvist

INBUNDEN, 2011, ISBN 9789174024050, Antikvariska serien (49)

Universitetsrankning och bibliometriska mätningar

Universitetsrankning och bibliometriska mätningar

Konsekvenser för forskning och kunskapsutveckling

Av Göran Hermerén (red.), Kerstin Sahlin (red.), Nils-Eric Sahlin (red.), Ulrika Waaranperä (sammanst.)

HÄFTAD, 2011, ISBN 9789174024036, Konferenser (74)

470 nya kyrkor

470 nya kyrkor

Bidrag till Sveriges arkitekturhistoria 1850-1890

Av Jakob Lindblad

HÄFTAD, 2011, ISBN 9789172095366, Studier till Sveriges Kyrkor (2)

Öland II:6

Öland II:6

Ölands medeltida kapell. En översikt jämte beskrivningar av S:ta Britas och S:ta Margaretas kapell, Runstens härad, Öland band II:6: med rättelser, tillägg och register till band II

Av Ragnhild Boström

INBUNDEN, 2011, ISBN 9789172095748, Sveriges Kyrkor (233, Band 2, häfte 6)

Alvastra pålbyggnad

Alvastra pålbyggnad

1909-1930 års utgrävningar

Av Hans Browall

INBUNDEN, 2011, ISBN 9789174023978, Antikvariska serien (48)

Änkedrottning Hedvig Eleonoras livgeding 1660-1719

Änkedrottning Hedvig Eleonoras livgeding 1660-1719

Av Jan Brunius, Björn Asker

HÄFTAD, 2011, ISBN 9789174023992, Historiska serien (26)

Wörter-Büchlein

Wörter-Büchlein

A German-Swedish-Polish-Latvian Dictionary Published in Riga in 1705

Av Lennart Larsson (red.)

HÄFTAD, 2011, ISBN 9789174024005, Slavica Suecana, Series A - Publications (2)

Corpus Nummorum, 4. Blekinge 1

Corpus Nummorum, 4. Blekinge 1

Catalogue of Coins from the Viking Age found in Sweden

Av Kenneth Jonsson (red.)

INBUNDEN, 2010, ISBN 9789174023930, Corpus Nummorum Saeculorum IX-XI qui in Suecia Reperti Sunt (4. Blekinge 1)

Årsbok 2010

Årsbok 2010

INBUNDEN, 2010, ISBN 9789174023985

Språken i Sverige

Språken i Sverige

Av Östen Dahl (red.), Lars-Erik Edlund (red.)

INBUNDEN, 2010, ISBN 9789187760570

250 kr