The archaeology of Skedemosse. III

Die Knochenfunde von Säugetieren und vom Menschen

Av Joachim Boessneck, Angela von den Driesch-Karpf, Nils-Gustaf Gejvall

HÄFTAD, 1968, Numrerade monografier (47)

Uppsala Domkyrkas restaureringsfråga

Förslag, utredningar och yttranden

Av Ingrid Swartling, Göran Söderström

HÄFTAD, 1968

106 kr

Årsbok 1968

HÄFTAD, 1968, The Royal Academy of Letters, History and Antiquities

127 kr

Småland II:1

Småland II:1

Kyrkorna i Sjösås. Uppvidinge härad

Av Marian Ullén

HÄFTAD, 1967, Sveriges Kyrkor (114, Band 2, häfte 1)

Uppland V:7

Uppland V:7

Lyhundra härad. Karls kyrkoruin

Av Rune Norberg, Ingeborg Wilcke-Lindqvist

HÄFTAD, 1967, Sveriges Kyrkor (113, Band 5, häfte 7)

Revelaciones Book VII

Av Birger Bergh

HÄFTAD, 1967, Sancta Birgitta

En norrländsk stenåldersboplats med skärvstensvall

Med osteologisk analys av Hans Sellstedt och Nils-Gustaf Gejvall

Av Christian Meschke

HÄFTAD, 1967, Antikvariskt arkiv (31)

Huvuddragen av Olof Håkanssons politiska verksamhet åren 1726-1743

Av Arne Ström

HÄFTAD, 1967, Historiska serien (13)

LATINETS ÖDEN I ÖSTER

Av Alf Lombard

HÄFTAD, 1967, Filologiskt arkiv (12)

LE LIVRE DE FAUCONNERIE DE JEAN DE FRANSIÈRES

L´AUTEUR ET SES SOURCES

Av Rolf Wistedt

HÄFTAD, 1967, Filologiskt arkiv (11)