Roma Abbey Church

in the Middle Ages

Av Ingrid Swartling

HÄFTAD, 1967, Antikvariskt arkiv (32)

The Archaeology of Skedemosse II

The votive deposits in the Skedemosse fen and their relation to the Iron-Age settlement on Öland, Sweden

Av Ulf Erik Hagberg

INBUNDEN, 1967, Numrerade monografier (46)

Årsbok 1967

HÄFTAD, 1967, The Royal Academy of Letters, History and Antiquities

127 kr

Härjedalen I:3

Härjedalen I:3

Kyrkor i Svegs tingslag. Östra delen

Av Per Gustaf Hamberg, Ulla Berlin-Hamberg

HÄFTAD, 1966, Sveriges Kyrkor (107, Band 1, häfte 3)

Stockholm VII:4

Stockholm VII:4

Högalids kyrka i Stockholm

Av Tamás Sárkány

HÄFTAD, 1966, Sveriges Kyrkor (109, Band 7, häfte 4)

Uppland V:6

Uppland V:6

Estuna och Söderby-Karls kyrkor i Uppland

Av Ingeborg Wilcke-Lindqvist

HÄFTAD, 1966, Sveriges Kyrkor (110, Band 5, häfte 6)

Uppland XI:1

Uppland XI:1

Svinnegarns, Enköpings-Näs och Teda kyrkor i Uppland

Av Ingrid Rosell

HÄFTAD, 1966, Sveriges Kyrkor (111, Band 11, häfte 1)

Öland I:1

Öland I:1

Kyrkor på Öland. Inledning. Översikt av de skriftliga källorna

Av Ragnhild Boström

HÄFTAD, 1966, Sveriges Kyrkor (108, Band 1, häfte 1)

Medieval wooden sculpture in Sweden, vol. 2

Romanesque and Gothic Sculpture

Av Aron Andersson

HÄFTAD, 1966, Medieval wooden sculpture in Sweden

De kungliga gemaken i Kalmar slott och deras inredningar

Jämte kortfattad redogörelse för slottets byggnadshistoria

Av Martin Olsson

INBUNDEN, 1966, Fristående monografier