Vadstena slott 1545-1554

En byggnadshistorisk undersökning

Av Eyvind Unnerbäck

HÄFTAD, 1966, Antikvariska serien (17)

Blekinge V:2

Blekinge V:2

Generalregister til Blekinge, band I-V

HÄFTAD, 1965, Sveriges Kyrkor (106, Band 5, häfte 2)

Bohuslän I:2

Bohuslän I:2

Kyrkor i Bohuslän. Inlands södra härad. Sydvästra delen

Av Margareta Dymlind, Marian Ullén

HÄFTAD, 1965, Sveriges Kyrkor (104, Band 1, häfte 2)

Härjedalen I:2

Härjedalen I:2

Kyrkor i Svegs tingslag. Södra delen

Av Per Gustaf Hamberg, Ulla Berlin-Hamberg

HÄFTAD, 1965, Sveriges Kyrkor (103, Band 1, häfte 2)

ALS ORIENTALISCH ANGENOMMENE GLÄSER SKANDINAVIENS

AUS DEM ERSTEN BIS AUS DEM SECHSTEN JAHRHUNDERT N. CHR.

Av Gunnar Ekholm

HÄFTAD, 1965, Antikvariskt arkiv (26)

Den svenska stormaktstidens högadliga begravningsskick 1650-1700

Av Nils Lagerholm

HÄFTAD, 1965, Antikvariska serien (16)

Gravfälten vid Fiskeby i Norrköping, II

II, Fornlämningar och fynd

Av Per Lundström

HÄFTAD, 1965, Numrerade monografier (44:2)

Gustavianska opinioner

Michael Anckarsvärds brev till Nathanael Gerhard Schultén 1790-1808

Av Olof Mustelin

HÄFTAD, 1965, Historiska serien (10)

Göksholm

från medeltida borg till nutida bostad

Av Iwar Anderson

HÄFTAD, 1965, Antikvariska serien (15)

127 kr

Kalmar Slotts historia. III

Tiden från 1613 till 1941

Av Martin Olsson

HÄFTAD, 1965, Numrerade monografier (31:III)