Kalmar Slotts historia. III

Tiden från 1613 till 1941

Av Martin Olsson

HÄFTAD, 1965, Numrerade monografier (31:III)

PILGRIMSMÄRKEN PÅ SVENSKA MEDELTIDSKLOCKOR

Av Mats Åmark

HÄFTAD, 1965, Antikvariskt arkiv (28)

Ruthven's army in Sweden and Estonia

Av James Dow

HÄFTAD, 1965, Historiskt arkiv (13)

106 kr

Årsbok 1965

HÄFTAD, 1965, The Royal Academy of Letters, History and Antiquities

191 kr

Stockholm VIII:3

Stockholm VIII:3

Brännkyrka, S. Sigrids och Enskede kyrkor i Stockholm

Av Gunnar Lindqvist, Armin Tuulse

HÄFTAD, 1964, Sveriges Kyrkor (102, Band 8, häfte 3)

Södermanland I:1

Södermanland I:1

Strängnäs domkyrka. 1. Medeltida byggnadshistoria

Av Erik Bohrn, Sigurd Curman, Armin Tuulse

HÄFTAD, 1964, Sveriges Kyrkor (100, Band 1, häfte 1)

Excavations at Helgö II

Report for 1957-1959

Av Wilhelm Holmqvist, Birgit Arrhenius

HÄFTAD, 1964, Excavations at Helgö (2)

Medieval wooden sculpture in Sweden, vol. 1

Attitudes to the heritage

Av Bengt Thordeman

HÄFTAD, 1964, Medieval wooden sculpture in Sweden

Medieval wooden sculpture in Sweden, vol. 5

The Museum Collection, Plates

Av Monica Rydbeck

HÄFTAD, 1964, Medieval wooden sculpture in Sweden

A turret for vertical photography

in collaboration with Björn Ambrosiani

Av Erik Nylén

HÄFTAD, 1964, Antikvariskt arkiv (24)