Närke I:3

Närke I:3

Kyrkor i Glanshammars härad. Sydvästra delen

Av Sigurd Curman, Erik Lundberg, Stellan Mörner, Bertil Waldén

HÄFTAD, 1961, Sveriges Kyrkor (92, Band 1, häfte 3)

Stockholm VII:3

Stockholm VII:3

Sofia kyrka i Stockholm

Av Ingrid Rosell

HÄFTAD, 1961, Sveriges Kyrkor (89, Band 7, häfte 3)

Uppland V:5

Uppland V:5

Lyhundra härad, sydvästra delen

Av Ingeborg Wilcke Lindqvist

HÄFTAD, 1961, Sveriges Kyrkor (88, Band 5, häfte 5)

Excavations at Helgö I

Report for 1954-1956

HÄFTAD, 1961, ISBN 9789149250804, Excavations at Helgö (1)

1680 års statsrättsförklaring

Av Lennart Thanner

HÄFTAD, 1961, ISBN 9789149256349, Historiskt arkiv (11)

Johann Friedrich Eosander

Grundzüge einer Biographie

Av Rudolf Biederstedt

HÄFTAD, 1961, ISBN 9789149256233, Antikvariskt arkiv (17)

106 kr

Kalmar slotts historia. II A

Tiden från 1300-talets mitt till 1611

Av Martin Olsson

HÄFTAD, 1961, Numrerade monografier (31:IIA)

Kalmar slotts historia. II B

Register och planscher

Av Martin Olsson

HÄFTAD, 1961, Numrerade monografier (31:IIB)

Rikskansleren Axel Oxenstiernas skrifter och brefvexling. Avd. 1, band 11:1

Brev 1634 jan.-mars

HÄFTAD, 1961, Rikskanslern Axel Oxenstiernas skrifter och brevväxling. Avd. 1 (11)

Sveriges yttre politik 1668-1672

Del 2

Av Birger Fahlborg

HÄFTAD, 1961, Historiska serien (7)