Uppland V:5

Uppland V:5

Lyhundra härad, sydvästra delen

Av Ingeborg Wilcke Lindqvist

HÄFTAD, 1961, Sveriges Kyrkor (88, Band 5, häfte 5)

Excavations at Helgö I

Report for 1954-1956

HÄFTAD, 1961, ISBN 9789149250804, Excavations at Helgö (1)

1680 års statsrättsförklaring

Av Lennart Thanner

HÄFTAD, 1961, ISBN 9789149256349, Historiskt arkiv (11)

Johann Friedrich Eosander

Grundzüge einer Biographie

Av Rudolf Biederstedt

HÄFTAD, 1961, ISBN 9789149256233, Antikvariskt arkiv (17)

106 kr

Kalmar slotts historia. II A

Tiden från 1300-talets mitt till 1611

Av Martin Olsson

HÄFTAD, 1961, Numrerade monografier (31:IIA)

Kalmar slotts historia. II B

Register och planscher

Av Martin Olsson

HÄFTAD, 1961, Numrerade monografier (31:IIB)

Rikskansleren Axel Oxenstiernas skrifter och brefvexling. Avd. 1, band 11:1

Brev 1634 jan.-mars

HÄFTAD, 1961, Rikskanslern Axel Oxenstiernas skrifter och brevväxling. Avd. 1 (11)

Sveriges yttre politik 1668-1672

Del 2

Av Birger Fahlborg

HÄFTAD, 1961, Historiska serien (7)

Blekinge IV:2

Blekinge IV:2

Karlshamns kyrkor

Av Armin Tuulse

HÄFTAD, 1960, Sveriges Kyrkor (87, Band 4, häfte 2)

KYRKORNA I STENÅSA OCH HALLTORP

Av Iwar Anderson

HÄFTAD, 1960, ISBN 9789149255991, Antikvariskt arkiv (14)