Uppland V:4

Uppland V:4

Sjuhundra härad, nordöstra delen

Av Ingeborg Wilcke Lindqvist

HÄFTAD, 1958, Sveriges Kyrkor (80, Band 5, häfte 4)

Uppland VI:4

Uppland VI:4

Sollentuna härad, södra delen

Av Armin Tuulse

HÄFTAD, 1958, Sveriges Kyrkor (81, Band 6, häfte 4)

Uppland VI:5

Uppland VI:5

Sollentuna härad, norra delen

Av Gunilla Curman, Sigurd Curman

HÄFTAD, 1958, Sveriges Kyrkor (82, Band 6, häfte 5)

BRONSVIMPELN FRÅN GRIMSTA

Av Margareta Biörnstad

HÄFTAD, 1958, ISBN 9789149256226, Antikvariskt arkiv (10)

Die Schatzfunde Gotlands der Wikingerzeit. 1, Text

Av Mårten Stenberger

HÄFTAD, 1958, Numrerade monografier (34:1)

265 kr

Från helgedom till museum

Resor i tid och rum

Av Bengt Thordeman

HÄFTAD, 1958, ISBN 9789149248702, Fristående monografier

Grobin-Seeburg

Ausgrabungen und Funde

Av Birger Nerman

HÄFTAD, 1958, Numrerade monografier (41)

Jacob Matham och vädersolarna över Stockholm

Av Kjell Boström

HÄFTAD, 1958, ISBN 9789149256165, Antikvariska serien (7)

Kristusbilden i Danderyd och de äldsta uppländska triumfkrucifixen

Av Aron Andersson

HÄFTAD, 1958, ISBN 9789149253812, Antikvariskt arkiv (11)

Årsbok 1958

HÄFTAD, 1958

127 kr