Efter westfaliska freden

Sveriges yttre politik 1650-1654

Av Sven Ingemar Olofsson

HÄFTAD, 1957, ISBN 9789149249990, Historiska serien (4)

Karl IX och driftsorganisationen vid Stora Kopparberget

Av Bertil Boethius

HÄFTAD, 1957, ISBN 9789149251467, Historiskt arkiv (6)

106 kr

SENGOTISKA VALV I ÖSTERGÖTLAND

Av Åke Nisbeth

HÄFTAD, 1957, Antikvariskt arkiv (8)

106 kr

Uppland II:5

Uppland II:5

Frösåkers härad, södra delen

Av Erik Bohrn, Sigurd Curman, Armin Tuulse

HÄFTAD, 1956, Sveriges Kyrkor (75, Band 2, häfte 5)

Uppland V:3

Uppland V:3

Sjuhundra härad, sydvästra delen

Av Ingeborg Wilcke Lindqvist

HÄFTAD, 1956, Sveriges Kyrkor (78, Band 5, häfte 3)

Uppland VI:2

Uppland VI:2

Färentuna härad, mellersta delen

Av Armin Tuulse

HÄFTAD, 1956, Sveriges Kyrkor (77, Band 6, häfte 2)

Uppland VI:3

Uppland VI:3

Färentuna härad, östra delen

Av Armin Tuulse

HÄFTAD, 1956, Sveriges Kyrkor (79, Band 6, häfte 3)

Uppland VII:1

Uppland VII:1

Bro härad

Av Armin Tuulse

HÄFTAD, 1956, Sveriges Kyrkor (76, Band 7, häfte 1)

Die jüngere vorrömische Eisenzeit Gotlands

Funde, Chronologie, Formenkunde

Av Erik Nylén

HÄFTAD, 1956, Numrerade monografier (39)

GRAVFÄLTET VID BARKARBY

Av Wilhelm Holmqvist

HÄFTAD, 1956, ISBN 9789149254550, Antikvariskt arkiv (3)