Nyheter

Konsterna och själen

Estetik ur ett humanvetenskapligt perspektiv

233 kr

Wislawa Szymborska

A Stockholm conference May 23-24, 2003

233 kr

The Havor Hoard

The Gold - The Bronzes - The Fort

265 kr

Excavations at Helgö XV

Weapon Investigations: Helgö and the Swedish Hinterland

233 kr

Magnus Gabriel De la Gardies Venngarn

Herresätet som byggnadsverk och spegelbild

265 kr

Excavations at Helgö XVI

Exotic and Sacral Finds from Helgö

233 kr

Kajorna i det bevakade tornet

Studenten J. L. Runebergs satir över vicekansler J. F. Aminoff och ärkebiskop J. Tengström versus A. I. Arwidsson

138 kr

Swedish-Polish Modernism

Litterature - Language - Culture

212 kr