Nyheter

The Havor Hoard

The Gold - The Bronzes - The Fort

265 kr

Excavations at Helgö XV

Weapon Investigations: Helgö and the Swedish Hinterland

233 kr

Magnus Gabriel De la Gardies Venngarn

Herresätet som byggnadsverk och spegelbild

265 kr

Excavations at Helgö XVI

Exotic and Sacral Finds from Helgö

233 kr

Kajorna i det bevakade tornet

Studenten J. L. Runebergs satir över vicekansler J. F. Aminoff och ärkebiskop J. Tengström versus A. I. Arwidsson

138 kr

Swedish-Polish Modernism

Litterature - Language - Culture

212 kr

Revelaciones Book VIII

Liber celestis imperatoris ad reges

212 kr

Östergötland

Linköpings domkyrka. III. Inredning och inventarier

127 kr