GRAVFÄLTET VID BARKARBY

Av Wilhelm Holmqvist

HÄFTAD, 1956, ISBN 9789149254550, Antikvariskt arkiv (3)

Rikskansleren Axel Oxenstiernas skrifter och brefvexling. Avd. 1, band 15

Brev 1636

HÄFTAD, 1956, ISBN 9149255479, Rikskanslern Axel Oxenstiernas skrifter och brevväxling. Avd. 1 (15)

Silberne Abendmahlsgeräte in Schweden aus dem XIV. Jahrhundert

Katalog und Tafeln

Av Aron Andersson

HÄFTAD, 1956, Numrerade monografier (40)

Valöfyndet

Av Wilhelm Holmqvist

HÄFTAD, 1956, ISBN 9789149256011, Historiskt arkiv (4)

ZU VINCENT SELLAERS EKLEKTIZISMUS

Av Felix Horb

HÄFTAD, 1956, ISBN 9789149249945, Antikvariskt arkiv (7)

Uppland II:4

Uppland II:4

Frösåkers härad, norra delen

Av Erik Bohrn, Armin Tuulse

HÄFTAD, 1955, Sveriges Kyrkor (74, Band 2, häfte 4)

Gustaf III:s statsvälvning 1772

I berättande källor och äldre litteratur

Av Herman Schück

HÄFTAD, 1955, Historiskt arkiv (4)

Kalmar recess 1483

Av Gottfrid Carlsson

HÄFTAD, 1955, ISBN 9789149256370, Historiskt arkiv (3)

106 kr

MAINT ORIGINE ET HISTOIRE D´UN MOT

Av Gunnar Tilander

HÄFTAD, 1955, ISBN 9789149254307, Filologiskt arkiv (1)

Studier i Linköpings domkyrka

Av Johnny Roosval

HÄFTAD, 1955, ISBN 9789149253829, Antikvariskt arkiv (3)