Rikskansleren Axel Oxenstiernas skrifter och brefvexling. Avd. 1, band 14

Brev 1635 september-december

HÄFTAD, 1950, Rikskanslern Axel Oxenstiernas skrifter och brevväxling. Avd. 1 (14)

Närke I:2

Närke I:2

Örebro härad

Av E. Lundberg, S. Mörner, Bertil Waldén

HÄFTAD, 1949, Sveriges Kyrkor (63, Band 1, häfte 2)

Uppland I:3

Uppland I:3

Värmdö skeppslag

Av Sven Brandel, Erik O Johansson, Johnny Roosval

HÄFTAD, 1949, Sveriges Kyrkor (62, Band 1, häfte 3)

Rikskansleren Axel Oxenstiernas skrifter och brefvexling. Avd. 1, band 13

Brev 1635 januari-augusti

HÄFTAD, 1949, Rikskanslern Axel Oxenstiernas skrifter och brevväxling. Avd. 1 (13)

Sveriges yttre politik 1664-1668

Vol. 1-2

Av Birger Fahlborg

HÄFTAD, 1949, ISBN 9789149255847, Handlingar (68-69)

Antikvariska studier III

HÄFTAD, 1948, Handlingar (65:2)

265 kr

Bidrag till den medeltida guldsmedskonstens historia II

Av Carl R. af Ugglas

HÄFTAD, 1948, ISBN 9789149255724, Handlingar (64)

127 kr

Blekinge III:1

Blekinge III:1

Fredrikskyrkan i Karlskrona

Av William Anderson, Lars-Göran Kindström

HÄFTAD, 1946, Sveriges Kyrkor (59, Band 3, häfte 1)

Stockholm V:3

Stockholm V:3

Matteus kyrka

Av Erik Bohrn

HÄFTAD, 1946, Sveriges Kyrkor (60, Band 5, häfte 3)

Medeltida träskulptur i Estland

Av Sten Karling

HÄFTAD, 1946, Numrerade monografier (33)