Uppland II:3

Uppland II:3

Frötuna och Länna skeppslag

Av Ingeborg Wilcke Lindqvist

HÄFTAD, 1945, Sveriges Kyrkor (58, Band 2, häfte 3)

Alexander Seton (1768-1828) som fornforskare

Del 59, häfte 3

Av Dagmar Selling

HÄFTAD, 1945, ISBN 9149250876, Handlingar (59:3)

Den svenska Herkules

Studier i Stiernhielms diktning [2]

Av Axel Friberg

HÄFTAD, 1945, Handlingar (61:1)

Liber Ecclesiae Vallentunensis

Av Toni Schmid

HÄFTAD, 1945, ISBN 9197261017, Numrerade monografier (32)

Bohuslän I:1

Bohuslän I:1

Västra Hisings härad

Av Johnny Roosval, Sölve Gardell

HÄFTAD, 1944, Sveriges Kyrkor (57, Band 1, häfte 1)

Stockholm VII:2

Stockholm VII:2

Katarina kyrka

Av Tord Oson Nordberg, Göran Axel-Nilsson

HÄFTAD, 1944, Sveriges Kyrkor (56, Band 7, häfte 2)

Stockholm V:2

Stockholm V:2

Gustav Vasa kyrka

Av Samuel Hedlund

HÄFTAD, 1943, Sveriges Kyrkor (55, Band 5, häfte 2)

Birka I

Die Gräber. Untersuchungen und studien

Av Holger Arbman

INBUNDEN, 1943, Birka

530 kr

Bibliotheca Monteliana

Catalogue

Av Maja Lundqvist

HÄFTAD, 1943, ISBN 9789149250989, Handlingar (57)

Das Grabfeld von Västerbjers auf Gotland

Av Mårten Stenberger, Elias Dahr, Henr. Munthe

HÄFTAD, 1943, ISBN 9149253999, Numrerade monografier (30)