Medeltida träskulptur i Estland

Av Sten Karling

HÄFTAD, 1946, Numrerade monografier (33)

Rikskansleren Axel Oxenstiernas skrifter och brefvexling. Avd. 1, band 9

Brev 1633 juni-september

HÄFTAD, 1946, Rikskanslern Axel Oxenstiernas skrifter och brevväxling. Avd. 1 (9)

Uppland II:3

Uppland II:3

Frötuna och Länna skeppslag

Av Ingeborg Wilcke Lindqvist

HÄFTAD, 1945, Sveriges Kyrkor (58, Band 2, häfte 3)

Alexander Seton (1768-1828) som fornforskare

Del 59, häfte 3

Av Dagmar Selling

HÄFTAD, 1945, ISBN 9149250876, Handlingar (59:3)

Den svenska Herkules

Studier i Stiernhielms diktning [2]

Av Axel Friberg

HÄFTAD, 1945, Handlingar (61:1)

Liber Ecclesiae Vallentunensis

Av Toni Schmid

HÄFTAD, 1945, ISBN 9197261017, Numrerade monografier (32)

Bohuslän I:1

Bohuslän I:1

Västra Hisings härad

Av Johnny Roosval, Sölve Gardell

HÄFTAD, 1944, Sveriges Kyrkor (57, Band 1, häfte 1)

Stockholm VII:2

Stockholm VII:2

Katarina kyrka

Av Tord Oson Nordberg, Göran Axel-Nilsson

HÄFTAD, 1944, Sveriges Kyrkor (56, Band 7, häfte 2)

Stockholm V:2

Stockholm V:2

Gustav Vasa kyrka

Av Samuel Hedlund

HÄFTAD, 1943, Sveriges Kyrkor (55, Band 5, häfte 2)

Birka I

Die Gräber. Untersuchungen und studien

Av Holger Arbman

INBUNDEN, 1943, Birka

530 kr