Bibliotheca Monteliana

Catalogue

Av Maja Lundqvist

HÄFTAD, 1943, ISBN 9789149250989, Handlingar (57)

Das Grabfeld von Västerbjers auf Gotland

Av Mårten Stenberger, Elias Dahr, Henr. Munthe

HÄFTAD, 1943, ISBN 9149253999, Numrerade monografier (30)

Kgl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien, VI

Dess förhistoria och historia VI

Av Henrik Schück

HÄFTAD, 1943

265 kr

Stockholm IX:1

Stockholm IX:1

Skeppsholmskyrkan

Av Nils G. Wollin

HÄFTAD, 1942, Sveriges Kyrkor (53, Band 9, häfte 1)

Rikskansleren Axel Oxenstiernas skrifter och brefvexling. Avd. 1, band 8

Brev 1633 januari-maj

HÄFTAD, 1942, Rikskanslern Axel Oxenstiernas skrifter och brevväxling. Avd. 1 (8)

Senmedeltida profant silversmide

Av Carl R. af Ugglas

HÄFTAD, 1942, ISBN 9789149255625, Numrerade monografier (29)

Blekinge II

Blekinge II

Bräkne härad och Listers härad

Av William Anderson

HÄFTAD, 1941, Sveriges Kyrkor (51, Band 2)

Dalarne II:1

Dalarne II:1

Falun

Av Gerda Boëthius

HÄFTAD, 1941, Sveriges Kyrkor (52, Band 2, häfte 1)

Herodicus the cratetean

A study in anti-platonic tradition

Av Ingemar Düring

HÄFTAD, 1941, ISBN 9789149255694, Handlingar (51:2)

127 kr

Stenåldersboplatsen vid Vivastemåla, Västrums socken, Småland

Del 7

Av Axel Bagge

HÄFTAD, 1941, ISBN 9789149249549, Handlingar (37:7)

106 kr