Stockholm VIII:1

Stockholm VIII:1

Bromma kyrka och Västerledskyrkan

Av Sven Brandel, Samuel Hedlund, Per Olof Westlund

HÄFTAD, 1940, Sveriges Kyrkor (49, Band 8, häfte 1)

Uppland II:2

Uppland II:2

Bro och Vätö skeppslag

Av Ingeborg Wilcke Lindqvist

HÄFTAD, 1940, Sveriges Kyrkor (50, Band 2, häfte 2)

Karl Knutsson i Preussen 1457-1464

Ett inslag i Östersjöområdets historia under det 13-åriga krigets tid, Del 2

Av Kjell Kumlien

HÄFTAD, 1940, ISBN 9789149255700, Handlingar (46:2)

127 kr

Medelpad. 2

Medelpad. 2

Ljustorps, Indals samt Medelpads västra domsagas tingslag

Av Henrik Cornell, Axel Rappe

HÄFTAD, 1939, Sveriges Kyrkor (47, Häfte 2)

Närke I:1

Närke I:1

Örebro stads kyrkor

Av Erik Lundberg, Bertil Waldén

HÄFTAD, 1939, Sveriges Kyrkor (46, Band 1, häfte 1 )

Ein eisenzeitliches Rad aus dem Filaren-See in Södermanland, Schweden

Av Lennart von Post, Ingmar Fröman, Andreas Oldeberg

HÄFTAD, 1939, ISBN 9149253875, Handlingar (46:1)

Stenåldersboplatserna vid Siretorp i Blekinge

Av Axel Bagge, Knut Kjellmark

HÄFTAD, 1939, Numrerade monografier (26)

Sprachlicher Kommentar zur lateinischen Didascalia apostolorum

Del 1

Av Erik Tidner

HÄFTAD, 1938, Handlingar (45:1)

Stockholm II:2

Stockholm II:2

Riddarholmskyrkan. 2. Fast inredning, inventarier och gravminnen

Av Martin Olsson

HÄFTAD, 1937, Sveriges Kyrkor (45, Band 2, häfte 2)

C. J. Thomsen och hans lärda förbindelser i Sverige 1816-1837

Bidrag till den nordiska forn- och hävdaforskningens historia, vol. I-II

Av Bengt Hildebrand

HÄFTAD, 1937, Handlingar (44)