Stockholm II:2

Stockholm II:2

Riddarholmskyrkan. 2. Fast inredning, inventarier och gravminnen

Av Martin Olsson

HÄFTAD, 1937, Sveriges Kyrkor (45, Band 2, häfte 2)

C. J. Thomsen och hans lärda förbindelser i Sverige 1816-1837

Bidrag till den nordiska forn- och hävdaforskningens historia, vol. I-II

Av Bengt Hildebrand

HÄFTAD, 1937, Handlingar (44)

Kulturmotsättningar i Danmarks stenålder

Del 4

Av Nils Åberg

HÄFTAD, 1937, ISBN 9789149251528, Handlingar (42:4)

Gästrikland. 2

Gästrikland. 2

Landskyrkorna

Av Erik Andrén, Brynolf Hellner

HÄFTAD, 1936, Sveriges Kyrkor (44, Häfte 2)

Förhistoriska undersökningar på Adelsö

Av Hanna Rydh

HÄFTAD, 1936, Numrerade monografier (24)

Johannes Bureus arbeten om svenska runinskrifter

Del 3

Av Elisabeth Svärdström

HÄFTAD, 1936, ISBN 9789149248542, Handlingar (42:3)

Kgl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien, V

Dess förhistoria och historia V

Av Henrik Schück

HÄFTAD, 1936

265 kr

Medeltida silverax från svenska och finska kyrkor

Mittelalterliche Silberähren aus Schwedischen und Finnländischen Kirchen

Av Olle Källström

HÄFTAD, 1936

Studies on English place-names

Del 1

Av Eilert Ekwall

HÄFTAD, 1936, ISBN 9789149252822, Handlingar (42:2)

106 kr

Östergötland II

Östergötland II

Vreta klosters kyrka

Av Sigurd Curman, Erik Lundberg

HÄFTAD, 1935, Sveriges Kyrkor (43, Band 2)