Bronzezeitliche und Früheisenzeitliche Chronologie. Teil V

5, Mitteleuropäische Hochbronzezeit

Av Nils Åberg

HÄFTAD, 1935, Numrerade monografier (18:5)

Die Völkerwanderungszeit Gotlands

Im Auftrage der Kungl. Vitterhets historie och antikvitetsakademien dargestellt

Av Birger Nerman

HÄFTAD, 1935, Numrerade monografier (21)

Forbandelsesformularer i nordiske runeindskrifter

Av Lis Jacobsen

HÄFTAD, 1935, ISBN 9789149249808, Handlingar (39:4)

Kgl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien, IV

Dess förhistoria och historia IV

Av Henrik Schück

HÄFTAD, 1935

265 kr

Några svensk-norska numismatiska problem i belysning av ett västsvenskt skattefynd

Av Bengt Thordeman

HÄFTAD, 1935, ISBN 9789149251412, Handlingar (39:3)

Stockholm VII:1

Stockholm VII:1

Maria Magdalena kyrka

Av Efraim Lundmark

HÄFTAD, 1934, Sveriges Kyrkor (41, Band 7, häfte 1)

Das Bootgräberfeld von Tuna in Alsike

Uppland

Av Ture J. Arne

HÄFTAD, 1934, Numrerade monografier (20)

Italienskt inflytande på skånsk kyrkobyggnadskonst

Av Otto Rydbeck

HÄFTAD, 1934, ISBN 9789149251412, Handlingar (39:2)

Bronzezeitliche und früheisenzeitliche Chronologie. Teil IV

Griechenland

Av Nils Åberg

HÄFTAD, 1933, Numrerade monografier (18:4)

Kgl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien, II

Dess förhistoria och historia II

Av Henrik Schück

HÄFTAD, 1933

265 kr