Nyheter

Roman Gold

And the Development of the Early Germanic Kingdoms

233 kr

Ärlig och arbetsam

Bilden av Sverige och svenskarna i 1800- och 1900-talens Ryssland

127 kr

Kyrka af träd

Kyrkobyggande under 1600- och 1700-talen i Finland, Norge och Sverige

127 kr

Pfennigmärkte und Währungslandschaften

Monetarisierungen im sächsisch-slawischen Grenzland ca. 965-1120

265 kr

Stiernhielm 400 år

Föredrag vid internationellt symposium i Tartu 1998

233 kr

Bibeltolkning och bibelbruk

i västerlandets kulturella historia

138 kr