Nyheter

Popular prints and imagery

Proceedings of an International Conference in Lund 2000

265 kr

Roman Gold

And the Development of the Early Germanic Kingdoms

233 kr

Ärlig och arbetsam

Bilden av Sverige och svenskarna i 1800- och 1900-talens Ryssland

127 kr

Kyrka af träd

Kyrkobyggande under 1600- och 1700-talen i Finland, Norge och Sverige

127 kr

Pfennigmärkte und Währungslandschaften

Monetarisierungen im sächsisch-slawischen Grenzland ca. 965-1120

265 kr

Stiernhielm 400 år

Föredrag vid internationellt symposium i Tartu 1998

233 kr