Topografiska stadsundersökningar

1. Söderköping

Av Erik Lundberg

HÄFTAD, 1928

127 kr

Stockholm I:2

Stockholm I:2

Storkyrkan. 2. Byggnadshistoria

Av Johnny Rosvall

HÄFTAD, 1927, Sveriges Kyrkor (24, Band 1, häfte 2)

Stockholm VI:1

Stockholm VI:1

Klara kyrka. 1. Församlingshistoria

Av Nils Staf

HÄFTAD, 1927, Sveriges Kyrkor (23, Band 6, häfte 1)

Rikskansleren Axel Oxenstiernas skrifter och brefvexling. Avd. 1, band 7

Bref 1632

HÄFTAD, 1926, Rikskanslern Axel Oxenstiernas skrifter och brevväxling. Avd. 1 (7)

Vendelkulturens ålder och ursprung

Vendelkulturens ålder och ursprung

Av Sune Lindqvist

HÄFTAD, 1926, Handlingar (36:1)

127 kr

Ynglingatal

Text, översättning och kommentar, häfte 2

Av Adolf Noreen

HÄFTAD, 1925, Handlingar (28:2)

Stockholm I:1

Stockholm I:1

Storkyrkan 1. Församlingshistoria

Av Johnny Rosvall

HÄFTAD, 1924, Sveriges Kyrkor (17, Band 1, häfte 1 )

Stockholm V:1

Stockholm V:1

Adolf Fredriks kyrka

Av Oscar Mannström

HÄFTAD, 1924, Sveriges Kyrkor (20, Band 5, häfte 1)

Die Ornamentik der Runensteine

Av Friedrich Plutzar

HÄFTAD, 1924, Handlingar (34:4)

Die ältere Eisenzeit Gotlands

Nach den in Statens historiska museum, Stockholm, aufbewahrten Funden und Ausgrabungsberichten, vol. 2

Av Oscar Almgren, Birger Nerman

HÄFTAD, 1923, Numrerade monografier (4:1-2)