Stockholm VI:2

Stockholm VI:2

Klara kyrka. 2. Konsthistoria

Av Sven Brandel

HÄFTAD, 1928, Sveriges Kyrkor (27, Band 6, häfte 2)

Uppland I:2

Uppland I:2

Danderyds skeppslag, östra och västra delen

Av Sven Brandel, Tord Olsson Nordberg

HÄFTAD, 1928, Sveriges Kyrkor (29, Band 1, häfte 2)

Topografiska stadsundersökningar

1. Söderköping

Av Erik Lundberg

HÄFTAD, 1928

127 kr

Stockholm I:2

Stockholm I:2

Storkyrkan. 2. Byggnadshistoria

Av Johnny Rosvall

HÄFTAD, 1927, Sveriges Kyrkor (24, Band 1, häfte 2)

Stockholm VI:1

Stockholm VI:1

Klara kyrka. 1. Församlingshistoria

Av Nils Staf

HÄFTAD, 1927, Sveriges Kyrkor (23, Band 6, häfte 1)

Rikskansleren Axel Oxenstiernas skrifter och brefvexling. Avd. 1, band 7

Bref 1632

HÄFTAD, 1926, Rikskanslern Axel Oxenstiernas skrifter och brevväxling. Avd. 1 (7)

Vendelkulturens ålder och ursprung

Vendelkulturens ålder och ursprung

Av Sune Lindqvist

HÄFTAD, 1926, Handlingar (36:1)

127 kr

Ynglingatal

Text, översättning och kommentar, häfte 2

Av Adolf Noreen

HÄFTAD, 1925, Handlingar (28:2)

Stockholm I:1

Stockholm I:1

Storkyrkan 1. Församlingshistoria

Av Johnny Rosvall

HÄFTAD, 1924, Sveriges Kyrkor (17, Band 1, häfte 1 )

Stockholm V:1

Stockholm V:1

Adolf Fredriks kyrka

Av Oscar Mannström

HÄFTAD, 1924, Sveriges Kyrkor (20, Band 5, häfte 1)