Västergötland I:3

Västergötland I:3

Kållands härad, sydvästra delen I

Av Anders Roland, Ernst Fischer

HÄFTAD, 1922, Sveriges Kyrkor (15, Band 1, häfte 3)

Uppland III:1

Uppland III:1

Långhundra härad, norra delen

Av Anders Billow

HÄFTAD, 1921, Sveriges Kyrkor (12, Band 3, häfte 1)

Östergötland I:1

Östergötland I:1

Banekinds härad. 1

Av Andreas Lindblom

HÄFTAD, 1921, Sveriges Kyrkor (13, Band 1, häfte 1 )

Östergötland I:2

Östergötland I:2

Banekinds härad. 2

Av Andreas Lindblom

HÄFTAD, 1921, Sveriges Kyrkor (14, Band 1, häfte 2)

Alsnö hus

Ett svenskt medeltidspalats i sitt konsthistoriska sammanhang

Av Bengt Thordeman

HÄFTAD, 1920, Fristående monografier

127 kr

Rökstenen, Läst och tydd

Runstenen vid Röks kyrka Lysings härad Östergötland

Av Otto von Friesen

HÄFTAD, 1920, Fristående monografier

127 kr

Rikskansleren Axel Oxenstiernas skrifter och brefvexling. Avd. 1, band 6

Bref 1631

HÄFTAD, 1918, Rikskanslern Axel Oxenstiernas skrifter och brevväxling. Avd. 1 (6)

Rökstenen

Granskad och tolkad

Av Erik Brate

HÄFTAD, 1918, ISBN 9789149256103, Fristående monografier

Dopfuntar i Statens Historiska Museum

Beskrivande grupperande förteckning med understöd av Kungl. Vitterhets historie och antikvitets-akademien utgiven av konsthistoriska institutet vid Stockholms högskola genom Johnny Roosval

Av Johnny Roosval

HÄFTAD, 1917, Fristående monografier

Rikskansleren Axel Oxenstiernas skrifter och brefvexling. Avd. 1, band 5

Bref 1630

HÄFTAD, 1915, Rikskanslern Axel Oxenstiernas skrifter och brevväxling. Avd. 1 (5)