Rikskansleren Axel Oxenstiernas skrifter och brefvexling. Avd. 1, band 5

Bref 1630

HÄFTAD, 1915, Rikskanslern Axel Oxenstiernas skrifter och brevväxling. Avd. 1 (5)

Skånes medeltida dopfuntar. Häfte 1-4

Av Lars Tynell

HÄFTAD, 1913, Numrerade monografier (07)

Der Runenstein von Rök

In Östergötland, Schweden

Av Sophus Bugge

HÄFTAD, 1910, Fristående monografier

Rikskansleren Axel Oxenstiernas skrifter och brefvexling. Avd. 1, band 4

Bref 1628-1629

HÄFTAD, 1909, Rikskanslern Axel Oxenstiernas skrifter och brevväxling. Avd. 1 (4)

Rikskansleren Axel Oxenstiernas skrifter och brefvexling. Avd. 2, band 11

Carl Bonde och Louis de Geer m.fl.

HÄFTAD, 1905, Rikskanslern Axel Oxenstiernas skrifter och brevväxling. Avd. 2 (11)

138 kr

Rikskansleren Axel Oxenstiernas skrifter och brefvexling. Avd. 1, band 3

Bref 1625-1627

HÄFTAD, 1900, Rikskanslern Axel Oxenstiernas skrifter och brevväxling. Avd. 1 (3)

Rikskansleren Axel Oxenstiernas skrifter och brefvexling. Avd. 2, band 10

Carl Carlsson Gyldenhielms bref, Johan Skyttes bref, Pfalzgrefven Johan Casimirs bref, bihang

HÄFTAD, 1900, Rikskanslern Axel Oxenstiernas skrifter och brevväxling. Avd. 2 (10)

Rikskansleren Axel Oxenstiernas skrifter och brefvexling. Avd. 2, band 9

Bref från Herman Wrangel, med flera generaler

HÄFTAD, 1898, Rikskanslern Axel Oxenstiernas skrifter och brevväxling. Avd. 2 (9)

Rikskansleren Axel Oxenstiernas skrifter och brefvexling. Avd. 1, band 2

Bref 1606-1624

HÄFTAD, 1896, Rikskanslern Axel Oxenstiernas skrifter och brevväxling. Avd. 1 (2)

Rikskansleren Axel Oxenstiernas skrifter och brefvexling. Avd. 2, band 7

HÄFTAD, 1895, Rikskanslern Axel Oxenstiernas skrifter och brevväxling. Avd. 2 (7)