Rikskansleren Axel Oxenstiernas skrifter och brefvexling. Avd. 2, band 5

Jakob de la Gardies bref 1611-1650

HÄFTAD, 1893, Rikskanslern Axel Oxenstiernas skrifter och brevväxling. Avd. 2 (5)

Rikskansleren Axel Oxenstiernas skrifter och brefvexling. Avd. 2, band 6

Johan Banérs bref 1624-1641

HÄFTAD, 1893, Rikskanslern Axel Oxenstiernas skrifter och brevväxling. Avd. 2 (6)

Rikskansleren Axel Oxenstiernas skrifter och brefvexling. Avd. 2, band 3

HÄFTAD, 1890, Rikskanslern Axel Oxenstiernas skrifter och brevväxling. Avd. 2 (3)

Rikskansleren Axel Oxenstiernas skrifter och brefvexling. Avd. 2, band 2

Hugo Grotii bref, 1633-1639

HÄFTAD, 1889, Rikskanslern Axel Oxenstiernas skrifter och brevväxling. Avd. 2 (2)

490 kr

Axel Oxenstiernas Album amicorum

Axel Oxenstiernas Album amicorum

und seine eigenen Stammbucheinträge

Av Lotte Kurras

INBUNDEN, 2004, ISBN 9174023411, Fristående monografier

Culture and Human Development

Culture and Human Development

Report on a Conference on Culture, Cultural Research and Cultural Policy held in Stockholm, August 1997

Av Karl Eric Knutsson

HÄFTAD, 1998, ISBN 9174022768

Den höviska kulturen i Norden

Den höviska kulturen i Norden

En konsthistorisk undersökning

Av Herman Bengtsson

INBUNDEN, 1999, ISBN 9174022970, Antikvariska serien (43)

Drottning Lovisa Ulrika & Vitterhetsakademien

Drottning Lovisa Ulrika & Vitterhetsakademien

Av Sten Åke Nilsson

INBUNDEN, 2003, ISBN 9174023306, Fristående monografier

En resa i tid och rum

En resa i tid och rum

Bland Kungl. Vitterhetsakademiens kulturfastigheter

Av Elisabeth Almgren

HÄFTAD, 2007, ISBN 9789174023657

106 kr

Goals of Medicine in the Course of History and Today

Goals of Medicine in the Course of History and Today

Av Kurt Fleischhauer, Göran Hermerén

INBUNDEN, 2006, ISBN 9174023535, Fristående monografier