Nyheter

Uppland XI:2

Tillinge kyrka. Åsunda härad

127 kr

Öland I:2

Böda och S:t Olof. Åkerbo härad

127 kr

Öland I:3

Högby kyrkor. Åkerbo härad

127 kr

The archaeology of Skedemosse. III

Die Knochenfunde von Säugetieren und vom Menschen

138 kr

Uppsala Domkyrkas restaureringsfråga

Förslag, utredningar och yttranden

106 kr

Årsbok 1968

127 kr

Småland II:1

Kyrkorna i Sjösås. Uppvidinge härad

127 kr

Uppland V:7

Lyhundra härad. Karls kyrkoruin

127 kr

En norrländsk stenåldersboplats med skärvstensvall

Med osteologisk analys av Hans Sellstedt och Nils-Gustaf Gejvall

106 kr