Nyheter

Öland I:3

Högby kyrkor. Åkerbo härad

127 kr

The archaeology of Skedemosse. III

Die Knochenfunde von Säugetieren und vom Menschen

138 kr

Uppsala Domkyrkas restaureringsfråga

Förslag, utredningar och yttranden

106 kr

Årsbok 1968

127 kr

Småland II:1

Kyrkorna i Sjösås. Uppvidinge härad

127 kr

Uppland V:7

Lyhundra härad. Karls kyrkoruin

127 kr

En norrländsk stenåldersboplats med skärvstensvall

Med osteologisk analys av Hans Sellstedt och Nils-Gustaf Gejvall

106 kr

Roma Abbey Church

in the Middle Ages

106 kr

The Archaeology of Skedemosse II

The votive deposits in the Skedemosse fen and their relation to the Iron-Age settlement on Öland, Sweden

233 kr