Nyheter

Småland II:1

Kyrkorna i Sjösås. Uppvidinge härad

127 kr

Uppland V:7

Lyhundra härad. Karls kyrkoruin

127 kr

En norrländsk stenåldersboplats med skärvstensvall

Med osteologisk analys av Hans Sellstedt och Nils-Gustaf Gejvall

106 kr

Roma Abbey Church

in the Middle Ages

106 kr

The Archaeology of Skedemosse II

The votive deposits in the Skedemosse fen and their relation to the Iron-Age settlement on Öland, Sweden

233 kr

Årsbok 1967

127 kr

Härjedalen I:3

Kyrkor i Svegs tingslag. Östra delen

127 kr

Stockholm VII:4

Högalids kyrka i Stockholm

127 kr

Uppland V:6

Estuna och Söderby-Karls kyrkor i Uppland

127 kr

Uppland XI:1

Svinnegarns, Enköpings-Näs och Teda kyrkor i Uppland

127 kr

Öland I:1

Kyrkor på Öland. Inledning. Översikt av de skriftliga källorna

127 kr

Medieval wooden sculpture in Sweden, vol. 2

Romanesque and Gothic Sculpture

233 kr

De kungliga gemaken i Kalmar slott och deras inredningar

Jämte kortfattad redogörelse för slottets byggnadshistoria

138 kr