Nyheter

Kyrka af träd

Kyrkobyggande under 1600- och 1700-talen i Finland, Norge och Sverige

127 kr

Pfennigmärkte und Währungslandschaften

Monetarisierungen im sächsisch-slawischen Grenzland ca. 965-1120

265 kr

Stiernhielm 400 år

Föredrag vid internationellt symposium i Tartu 1998

233 kr

Bibeltolkning och bibelbruk

i västerlandets kulturella historia

138 kr

Regionala samband och cesurer

Mitt-Norden-symposium II

170 kr

Kyrkobyggnader 1760-1860

Del 4. Härjedalen, Jämtland, Medelpad, Ångermanland

127 kr