Nyheter

Pfennigmärkte und Währungslandschaften

Monetarisierungen im sächsisch-slawischen Grenzland ca. 965-1120

265 kr

Stiernhielm 400 år

Föredrag vid internationellt symposium i Tartu 1998

233 kr

Bibeltolkning och bibelbruk

i västerlandets kulturella historia

138 kr

Regionala samband och cesurer

Mitt-Norden-symposium II

170 kr

Kyrkobyggnader 1760-1860

Del 4. Härjedalen, Jämtland, Medelpad, Ångermanland

127 kr

Norrbotten

Nederluleå kyrka

127 kr

Nya svenska kyrkor

Del 3. Norrland

127 kr

Asine

En svensk utgrävningsplats i Grekland - A Swedish excavation site in Greece

138 kr