Människan, kulturlandskapet och framtiden. Föredrag

Föredrag och diskussioner vid Vitterhetsakademiens konferens 12-14 februari 1979

Konferenser, 4
ISBN: 9174020994
Soft cover: 372 pages
Published: 1980
SEK 127