Rikskansleren Axel Oxenstiernas skrifter och brefvexling. Avd. 2, band 12

Brev från andlige och lärde, första delen

Rikskanslern Axel Oxenstiernas skrifter och brevväxling. Avd. 2, 12
Soft cover: 688 pages
Published: 1930
SEK 138