Rikskansleren Axel Oxenstiernas skrifter och brefvexling. Avd. 2, band 11

Carl Bonde och Louis de Geer m.fl.

Rikskanslern Axel Oxenstiernas skrifter och brevväxling. Avd. 2, 11
Soft cover: 871 pages
Published: 1905