Rikskansleren Axel Oxenstiernas skrifter och brefvexling. Avd. 1, band 8

Brev 1633 januari-maj

Rikskanslern Axel Oxenstiernas skrifter och brevväxling. Avd. 1, 8
Soft cover: 917 pages
Published: 1942
SEK 138