An item has been added to your shopping cart, you will find the shopping cart at the top of the page.

Printed Book

SEK 350

PDF

 

ePub

 

Read Online

 

Open Access

 

Albertus Pictor. Målare av sin tid - Volym I: Bilder i urval samt studier och analyser

Pia Melin (red.)

År 2009 uppmärksammas Albertus Pictor, Sveriges kanske störste medeltida konstnär, med ett jubileumsår. Det är sannolikt 500 år sedan han gick ur tiden. Albertus Pictor (ca 1440-1509) har tillsammans med sin verkstad utsmyckat 36 svenska kyrkor i Mälarlandskapen och även i Norrbotten. Målningarna på väggar och i valv utgör en för norra Europa enastående bildskatt från medeltiden. I ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt vid Konstvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet, har man under senare år arbetat med en fullständig dokumentation av samtliga målningar och språkband, de flesta på latin.

Volym I, Bilder i urval samt studier och analyser (red. PIA MELIN, fil.dr i konstvetenskap). Boken innehåller över hundratalet färgbilder ur Albertus Pictors rika produktion, en biografisk skiss, motivstudier, analyser samt en omfattande bibliografi.
Albertus Pictor. Målare av sin tid - Volym I

ISBN 9789174023824

Hard cover

154 pages

Published 2009

Language swe

Price from SEK 350