An item has been added to your shopping cart, you will find the shopping cart at the top of the page.

Printed Book

SEK 200

ePub

 

Read Online

 

Astrid Lindgrens landskap: Hur landskapets kulturarv förändras, förstås, förvaltas och förmedlas

Magnus Bohlin (red.)

Konferenser, no. 69

Att berätta historien om ett landskap gjorde Astrid Lindgren med bravur. Det småländska landskap som hör författarinnans barndom till är på olika vis porträtterat i ett flertal av hennes böcker, särskilt böckerna om Emil och om Bullerbyn.

Alla landskap är dock stadda i förändring. Det förra sekelskiftets landskap är som alla kulturlandskap föremål för en rad omdanande krafter.

Denna skrift redovisar uppsatser och presentationer från ett tvådagarssymposium som hölls i Vimmerby med anledning av hundraårsminnet av Astrid Lindgrens födelse år 2007. Här behandlas frågor om hur man - utifrån olika perspektiv - ser på landskapets fortlöpande förändring och framtid, hur man skapar förståelse för det historiska landskapet och hur landskapet kan förmedlas och kommuniceras.

Forskningen om det historiska kulturlandskapet är en grund vid uppbyggnad och vidareutveckling av en turism som handlar om upplevelser av olika slag. Resonemang med avstamp i Astrid Lindgrens författarskap och filmatiseringen av hennes böcker tas här upp. Hur utvecklas turism kring de bilder av ett landskap som ges i böcker och film, och vilka förväntningar implicerar detta? Författarens bilder kan utvidgas och fördjupas med stöd av kulturlandskapsforskarnas rön. Pedagogiken och populärvetenskapen är verktyg på denna väg, liksom tillämpningar av den nya tekniken där kartor och GPS förenar berättelser om platser och landskap.
Astrid Lindgrens landskap

ISBN 9789174023855

Soft cover

156 pages

Published 2009

Language swe

Price from SEK 200