An item has been added to your shopping cart, you will find the shopping cart at the top of the page.

Printed Book

SEK 234

PDF

 

ePub

 

Read Online

 

Open Access

 

Årsbok 2012

Årsbok

Årsboken innehåller bl.a. föredrag av:

LINUS HAGSTRÖM, "Japans internationella relationer. Tolkning och omtolkning"

MOHAMMAD FAZLHASHEMI, "Politisk idétradition och den teologiska debatten"

INGEMAR ELIASSON, "Har lagstiftaren lämnat statschefen i sticket?"

ÅKE DAUN, "Om att problematisera nuet med hjälp av historien"

ASSAR LINDBECK, "Nationalekonomi - vad är det?"

SVEN SANDSTRÖM, "Grottmålningarna - unika underverk eller toppen på ett isberg?"

SAMUEL BYRSKOG, "En minnesvärd historia. Om att rekonstruera Jesus"

TORSTEN PERSSON, "Vägar till välstånd. Politik, ekonomi och utveckling"

JOHAN HEGARDT, "'Ett museum skall irritera.' Historiska museet satt i dess politiska sammanhang"

FREDRIK SVANBERG, "Samlingar och samlande på Historiska museet"

GUNN JOHANSSON, "Liv och arbete i det sena 1900-talet. En stresshistorisk betraktelse".
Årsbok 2012

ISBN 9789174024135

Hard cover

286 pages

Published 2012

Language swe

Price from SEK 234