An item has been added to your shopping cart, you will find the shopping cart at the top of the page.

Printed Book

SEK 240

ePub

 

Read Online

 

Ivan Engnell : En bibelforskares bana

Sten Hidal

Filologisk-filosofiska serien, no. 24

Ivan Engnell (1906–1964) var under åren 1947–1964 professor i Gamla Testamentets exegetik vid Uppsala universitet.

Hans tid markerar ämnets övergång från att vara en främst teologisk disciplin till att bli ett religionshistoriskt orienterat ämne. Engnell introducerade studiet av Gamla Testamentet ur en rent religionshistorisk synvinkel och var en föregångare i forskningen kring det sakrala kungadömet bl.a. genom sina studier av semitisk filologi.
Ivan Engnell

ISBN 9789188763013

Soft cover

150 pages

Published 2019

Language swe

Price from SEK 240