An item has been added to your shopping cart, you will find the shopping cart at the top of the page.

Printed Book

SEK 450

PDF

 

ePub

 

Read Online

 

Open Access

 

Serpents and Crosses: Scandinavian Coinages From the Time of Louis the Pious, Cnut the Great, Harthacnut, and Anund Jakob

Brita Malmer

Commentationes de Nummis Saeculorum IX-XI in Suecia Repertis. Nova Series, no. 14

Serpents and Crosses är den postumt utgivna tredje delen i Brita Malmers corpus över skandinaviska mynt från vikingatiden.
Den rikt illustrerade volymen omfattar i huvudsak tre delar: Den inledande delen är en uppdatering av Malmers "Nordiska Mynt före år 1000" med inriktning på de allra tidigaste nordiska mynten präglade i Hedeby och Ribe. En andra del utgör en
fortsättning på "The Anglo-Scandinavian coinage c.995–1020" där
de skandinaviska imitationerna av Knut den Stores engelska mynttyper Pointed Helmet och Short Cross tillsammans med några ytterligare typer presenteras. Den avslutande delen behandlar den danska Orm-typen, där argument förs fram som påvisar introduktionen av en penningekonomi i Lund under 1020-talet.
Serpents and Crosses

ISBN 9789188763426

Hard cover

557 pages

Published 2023

Language eng

Price from SEK 450