An item has been added to your shopping cart, you will find the shopping cart at the top of the page.

Printed Book

SEK 260

ePub

 

Read Online

 

Med pennan i hand: Trehundra år av diplomaters berättelser

Elena Balzamo, Ulla Birgegård, Helena Bodin, Per-Arne Bodin, Paula Henrikson, Carina Lidström, Elisabeth Löfstrand, Susanne Tienken, Charlotta Wolff, Joachim Östlund

Konferenser, no. 109

De tio bidragen i denna volym är resultatet av ett symposium om diplomater och deras berättelser från resor eller stationeringsorter som hölls på Kungl. Vitterhetsakademien 2021. Här undersöks diplomaters skrivande under trehundra år i länder som Ryssland och Spanien, och i städer som Konstantinopel och Alger, alltifrån depescher till privatbrev och anekdoter. Diplomaterna var inte turister utan hade rollen som sitt lands företrädare på främmande ort. De stannade så länge att de hann få tillräcklig kunskap om landet de befann sig i, samtidigt som de förblev utomstående betraktare som ville förmedla sina iakttagelser till sina landsmän. I artiklarna undersöks om det finns en gemensam nämnare för de olika berättelserna som representerar så många genrer, om man kan tala om en särskild diplomatskrivandets poetik beroende på diplomatens särställning i ett främmande land.
Med pennan i hand

ISBN 9789188763457

Soft cover

194 pages

Published 2023

Language swe

Price from SEK 260