An item has been added to your shopping cart, you will find the shopping cart at the top of the page.

Printed Book

SEK 260

PDF

 

ePub

 

Read Online

 

Open Access

 

Årsbok 2023

Årsbok, no. 2023

Årsboken innehåller bl.a. följande texter:

Preses hälsningstal

År 2023 tilldelade medaljer och priser

Minnesord
Johan Söderberg
Sture Allén

Föredrag
Anders Wästfelt: Gränsen mot framtiden. Insikter om jorden, tiden och samhället
Gunnar Almevik: Kulturarv i Antarktis
Marie-Louise Bech Nosch: Odysseus garderob. En homerisk hjälte och hans kläder
Joakim Nivre: Naturliga språk och artificiell intelligens
Jonas Granfeldt: Utbildning i främmande språk då, nu och sen. Moroten, piskan eller predikan?
Hanne Fjelde: Demokrati i vågskålen
Arne Jarrick: Kunskapen har en början men inget slut - varför är detta inte självklart?
Hanna Bäck: Politisk polarisering som utmaning för demokratin
Anders Jarlet & Lars Berglund: Kyrkomusikens historia - finns den?
Bo Andersson: En gåva till en drottning - Aurora von Königsmarcks Nordischer Wëyraúch

Årsberättelser, Förteckningar över ledamöter, Akademiforskare och Personal
Ständige sekreterarens årsberättelse
Vitterhetsakademiens kulurfastigheter
Årsberättelser från vissa forskningsföretag m.m.
Publikationer utgivna 20.3.2022-19.3.2023
Alfabetisk förteckning över Akademiens ledamöter
Akademiens ledamöter i invalsordning
Ledamöternas fördelning på klasser
Avlidna ledamöter 20.3.2022-19.3.2023
Akademiens utskott och nämnder
Vitterhetsakademiens akademiforskare
Akademiens personal
Årsbok 2023

ISBN 9789188763440

Hard cover

272 pages

Published 2023

Language swe

Price from SEK 260