An item has been added to your shopping cart, you will find the shopping cart at the top of the page.

Printed Book

SEK 240

PDF

 

ePub

 

Read Online

 

Open Access

 

Stensjö: En småländsk småbrukarby under förindustriell tid

Birgitta Roeck Hansen (red.)

Kulturfastigheter

Stensjö by nära Oskarshamn kan sägas utgöra en liten förindustriell småländsk by med ett omgivande kulturlandskap som har stora natur- och kulturvärden i form av främst ängs- och hagmarker, äldre byggnader, vägar och hägnadssystem. Den välbevarade miljön har ett betydande kulturhistoriskt intresse och representerar bondesverige för ca 100 år sedan. Stensjö ägs och förvaltas av Kungl. Vitterhetsakademien.

Boken presenterar en vetenskaplig undersökning av Stensjö som har genomförts de senaste åren med fokus på befolkning, bebyggelse och odling. Den oskiftade byn ägdes inom samma släkt i trehundra år under sju generationer, och vi följer hur det gick till när gårdarna ärvdes inom släktens ram och hur befolkningen i byn utvecklades, både de jordägande och de anställda. En analys av ett pollenprov visar hur markanvändningen har skiftat från de första tecknen på röjning av marken under stenåldern. Boken illustreras bl.a. av ett stort antal fotografier från 1920-talet som visar livet i byn och de människor som bodde där.
Stensjö

ISBN 9789174023770

Hard cover

261 pages

Published 2008

Language swe

Price from SEK 240