The Royal Academy of Letters, History and Antiquities

Donationsfonder

Och andra fonder

SOFT COVER, 1996, ISBN 9174022296, The Royal Academy of Letters, History and Antiquities

SEK 191

Årsbok 1996

HARD COVER, 1996, ISBN 9174022628, The Royal Academy of Letters, History and Antiquities

SEK 233

Årsbok 1995

HARD COVER, 1995, ISBN 9174022539, The Royal Academy of Letters, History and Antiquities

SEK 138

Årsbok 1994

HARD COVER, 1994, ISBN 9174022474, The Royal Academy of Letters, History and Antiquities

SEK 138

Årsbok 1993

HARD COVER, 1993, ISBN 9174022393, The Royal Academy of Letters, History and Antiquities

SEK 138

Medaljer och jetoner

Slagna av Kungl. Vitterhetsakademien och Kungl. Vitterhets-, historie- och antikvitetsakademien 1753-1986

By Nils Ludvig Rasmusson, Lars O.

SOFT COVER, 1992, ISBN 9174022288, The Royal Academy of Letters, History and Antiquities

SEK 191

Årsbok 1992

HARD COVER, 1992, ISBN 9174022245, The Royal Academy of Letters, History and Antiquities

SEK 138

Årsbok 1991

HARD COVER, 1991, ISBN 9174022156, The Royal Academy of Letters, History and Antiquities

SEK 138

Årsbok 1990

HARD COVER, 1990, ISBN 9174022067, The Royal Academy of Letters, History and Antiquities

SEK 138

Årsbok 1989

HARD COVER, 1989, ISBN 9174022008, The Royal Academy of Letters, History and Antiquities

SEK 138

Årsbok 1988

HARD COVER, 1988, ISBN 9174021931, The Royal Academy of Letters, History and Antiquities

SEK 127

Årsbok 1987

HARD COVER, 1987, ISBN 9174021877, The Royal Academy of Letters, History and Antiquities

SEK 127

Årsbok 1986

HARD COVER, 1986, ISBN 9174021753, The Royal Academy of Letters, History and Antiquities

SEK 127

Årsbok 1985

HARD COVER, 1985, ISBN 9174021613, The Royal Academy of Letters, History and Antiquities

SEK 127

Årsbok 1984

HARD COVER, 1984, ISBN 9174021524, The Royal Academy of Letters, History and Antiquities

SEK 127

Årsbok 1983

HARD COVER, 1983, ISBN 9174021230, The Royal Academy of Letters, History and Antiquities

SEK 127

Årsbok 1982

HARD COVER, 1982, ISBN 917402101X, The Royal Academy of Letters, History and Antiquities

SEK 127

Årsbok 1981

HARD COVER, 1981, ISBN 9174021222, The Royal Academy of Letters, History and Antiquities

SEK 127

Årsbok 1980

HARD COVER, 1980, ISBN 9174021028, The Royal Academy of Letters, History and Antiquities

SEK 127

Årsbok 1979

HARD COVER, 1979, ISBN 9174020617, The Royal Academy of Letters, History and Antiquities

SEK 127

Årsbok 1975

SOFT COVER, 1975, ISBN 9171921613, The Royal Academy of Letters, History and Antiquities

SEK 127

Årsbok 1974

SOFT COVER, 1974, ISBN 917192180X, The Royal Academy of Letters, History and Antiquities

SEK 127

Årsbok 1973

SOFT COVER, 1973, ISBN 9171920404, The Royal Academy of Letters, History and Antiquities

SEK 127

Årsbok 1972

SOFT COVER, 1972, The Royal Academy of Letters, History and Antiquities

SEK 127

Årsbok 1971

SOFT COVER, 1971, The Royal Academy of Letters, History and Antiquities

SEK 127

Årsbok 1969

SOFT COVER, 1969, The Royal Academy of Letters, History and Antiquities

SEK 127

Årsbok 1968

SOFT COVER, 1968, The Royal Academy of Letters, History and Antiquities

SEK 127

Årsbok 1967

SOFT COVER, 1967, The Royal Academy of Letters, History and Antiquities

SEK 127

Årsbok 1965

SOFT COVER, 1965, The Royal Academy of Letters, History and Antiquities

SEK 191

Årsbok 1955

SOFT COVER, 1955, The Royal Academy of Letters, History and Antiquities

SEK 127