Handlingar

Der grosse schwedische kataster in Livland 1681-1710

Kartenband [2]

By Edgars Dunsdorfs

SOFT COVER, 1974, ISBN 9171920587, Handlingar (72:2)

Birgittas gyllene skrin

By Andreas Lindblom

SOFT COVER, 1963, Handlingar (10)

SEK 127

Efterlämnade konsthistoriska studier

By Carl R. af Ugglas

SOFT COVER, 1951, ISBN 9789149255816, Handlingar (75)

Der grosse schwedische kataster in Livland 1681-1710

Del 1

By Edgars Dunsdorfs

SOFT COVER, 1950, Handlingar (72:1)

Studier i det germanska adjektivets syntax

1, Partitiva adjektiv, en satsanalytisk undersökning, 61:2

By Gunnar Leijström

SOFT COVER, 1950, Handlingar (61:2)

Sveriges yttre politik 1664-1668

Vol. 1-2

By Birger Fahlborg

SOFT COVER, 1949, ISBN 9789149255847, Handlingar (68-69)

Antikvariska studier III

SOFT COVER, 1948, Handlingar (65:2)

SEK 265

Bidrag till den medeltida guldsmedskonstens historia II

By Carl R. af Ugglas

SOFT COVER, 1948, ISBN 9789149255724, Handlingar (64)

SEK 127

Alexander Seton (1768-1828) som fornforskare

Del 59, häfte 3

By Dagmar Selling

SOFT COVER, 1945, ISBN 9149250876, Handlingar (59:3)

Den svenska Herkules

Studier i Stiernhielms diktning [2]

By Axel Friberg

SOFT COVER, 1945, Handlingar (61:1)

Bibliotheca Monteliana

Catalogue

By Maja Lundqvist

SOFT COVER, 1943, ISBN 9789149250989, Handlingar (57)

Herodicus the cratetean

A study in anti-platonic tradition

By Ingemar Düring

SOFT COVER, 1941, ISBN 9789149255694, Handlingar (51:2)

SEK 127

Stenåldersboplatsen vid Vivastemåla, Västrums socken, Småland

Del 7

By Axel Bagge

SOFT COVER, 1941, ISBN 9789149249549, Handlingar (37:7)

SEK 106

Thorilds Stellung

in der Geistesgeschichte des achtzehnten Jahrhunderts, 51:1

By Ernst Cassirer

SOFT COVER, 1941, ISBN 9789149252945, Handlingar (51:1)

Karl Knutsson i Preussen 1457-1464

Ett inslag i Östersjöområdets historia under det 13-åriga krigets tid, Del 2

By Kjell Kumlien

SOFT COVER, 1940, ISBN 9789149255700, Handlingar (46:2)

SEK 127

Ein eisenzeitliches Rad aus dem Filaren-See in Södermanland, Schweden

By Lennart von Post, Ingmar Fröman, Andreas Oldeberg

SOFT COVER, 1939, ISBN 9149253875, Handlingar (46:1)

Sprachlicher Kommentar zur lateinischen Didascalia apostolorum

Del 1

By Erik Tidner

SOFT COVER, 1938, Handlingar (45:1)

C. J. Thomsen och hans lärda förbindelser i Sverige 1816-1837

Bidrag till den nordiska forn- och hävdaforskningens historia, vol. I-II

By Bengt Hildebrand

SOFT COVER, 1937, Handlingar (44)

Kulturmotsättningar i Danmarks stenålder

Del 4

By Nils Åberg

SOFT COVER, 1937, ISBN 9789149251528, Handlingar (42:4)

Johannes Bureus arbeten om svenska runinskrifter

Del 3

By Elisabeth Svärdström

SOFT COVER, 1936, ISBN 9789149248542, Handlingar (42:3)

Studies on English place-names

Del 1

By Eilert Ekwall

SOFT COVER, 1936, ISBN 9789149252822, Handlingar (42:2)

SEK 106

Barsoff Gorodok

By Ture J. Arne

SOFT COVER, 1935, ISBN 9149254014, Handlingar (39:5)

SEK 127

Forbandelsesformularer i nordiske runeindskrifter

By Lis Jacobsen

SOFT COVER, 1935, ISBN 9789149249808, Handlingar (39:4)

Några svensk-norska numismatiska problem i belysning av ett västsvenskt skattefynd

By Bengt Thordeman

SOFT COVER, 1935, ISBN 9789149251412, Handlingar (39:3)

Italienskt inflytande på skånsk kyrkobyggnadskonst

By Otto Rydbeck

SOFT COVER, 1934, ISBN 9789149251412, Handlingar (39:2)

Doktor Otto Smiths Münzensammlung

im Kgl. Münzkabinett, Stockholm, del 1

By Thore G. Appelgren

SOFT COVER, 1931, ISBN 9789149254406, Handlingar (38:1)

Konung Oscar I:s politik under Krimkriget

By Carl Hallendorff

SOFT COVER, 1930, Handlingar (41:2)

Riksantikvarieämbetet

Del 1

By Vilhelm Gödel

SOFT COVER, 1930, Handlingar (41:1)

Die Verbindungen zwischen Skandinavien und dem Ostbaltikum in der jüngeren Eisenzeit

Del 1

By Birger Nerman

SOFT COVER, 1929, Handlingar (40:1)

Ein im Dorfe Staryi Dedin in Weissrussland gemachter Fund kufischer Münzen

Del 2

By Richard Vasmer

SOFT COVER, 1929, Handlingar (40:2)

SEK 106

Vendelkulturens ålder och ursprung

Vendelkulturens ålder och ursprung

By Sune Lindqvist

SOFT COVER, 1926, Handlingar (36:1)

SEK 127

Ynglingatal

Text, översättning och kommentar, häfte 2

By Adolf Noreen

SOFT COVER, 1925, Handlingar (28:2)

Die Ornamentik der Runensteine

By Friedrich Plutzar

SOFT COVER, 1924, Handlingar (34:4)