Erik Lundberg

Arkitekturhistoriker, byggnadsminnesvårdare, trädgårds- och landskapsarkitekt

By Armin Tuulse, Per-Olof Westlund, Jerk Alton

Antikvariskt arkiv, 60
ISBN: 9174020080
Soft cover: 36 pages
Published: 1975