Några svensk-norska numismatiska problem i belysning av ett västsvenskt skattefynd

By Bengt Thordeman

Handlingar, 39:3
ISBN: 9789149251412
Soft cover: 29 pages
Published: 1935
SEK 127