Rikskansleren Axel Oxenstiernas skrifter och brefvexling. Avd. 2, band 9

Bref från Herman Wrangel, med flera generaler

Rikskanslern Axel Oxenstiernas skrifter och brevväxling. Avd. 2, 9
Soft cover: 1036 pages
Published: 1898
SEK 138