Eketorp III

Eketorp III

Den medeltida befästningen på Öland. Artefakterna

By Kaj Borg

Eketorp, 3
ISBN: 9174022776
Hard cover: 372 pages
Published: 1998
Language: swe

Artefakterna
behandlar det omfattade och mångfasetterade fyndmaterial, ca 20.000 fyndnummer, som framkom vid utgrävningarna av det tidigmedeltida kulturlagret i boken - Eketorp-III.

Fyndmaterialet, vilket speglar livets alla materiella sidor, presenteras på ett lättillgängligt sätt. Det stora antalet föremålsillustrationer har möjliggjort att en verbal katalogartad text i de flesta fall kunnat undvikas.

Utifrån det arkeologiska fyndmaterialets sammansättning, intensitet och spridning över bebyggelseytan görs en analys för att utröna samhällets inre struktur och mest sannolika funktion och organisation.