Uppland XI:1

Uppland XI:1

Svinnegarns, Enköpings-Näs och Teda kyrkor i Uppland

By Ingrid Rosell

Sveriges Kyrkor, 111, Band 11, häfte 1
Soft cover: 207 pages
Published: 1966
SEK 127