Reformivriga tidningar och svårflörtad överhet

Reformivriga tidningar och svårflörtad överhet

Stockholmspressen och den högre förvaltningen under 1820-talet

By Rolf Adamson

Historiska serien, 28
ISBN: 9789174024180
Hard cover: 408 pages
Published: 2014
Language: swe
SEK 235
Under de senaste femton åren har viktiga presshistoriska verk getts ut i Sverige. En väl planlagd och genomförd översikt i fem band summerar utvecklingen fram till senaste sekelskiftet. Dessutom har en ny syn ventilerats om den viktigaste "moderniseringsvågen" inom tidig svensk presshistoria.

Starten av tidningen Aftonbladet i slutet av år 1830 betraktades länge som begynnelsen av ett mer professionellt arbetssätt än tidigare. Nu har dock unga forskare påvisat att drag som har ansetts som nyskapelser av Aftonbladet har utnyttjats i andra framstående huvudstadstidningar redan i början av 1820-talet.

Rolf Adamson instämmer med dessa forskare. Men deras grundläggande uppfattning kan byggas ut väsentligt och det är vad författaren har försökt göra i detta arbete. Offentlighetsprincipen hade tillkommit ett halvsekel tidigare men i praktiken stött på många hinder. Den började användas fullt ut av nyligen startade huvudstadstidningar, särskilt Argus, för angrepp på regionala förvaltningar med landshövdingar i spetsen. Indirekt och direkt drabbades också kung och regering. I skriften Reformivriga tidningar och svårflörtad överhet kommer därför rikets förvaltning och rättsväsende i fokus på ett helt annat sätt än som vanligen har skett.

På grund av arbetets stora omfång har delarna A-C publicerats i den tryckta boken medan den fullständiga texten, delarna A-E, återfinns på bifogad cd-skiva, inklistrad i bakre pärm.

Rolf Adamson är professor emeritus i ekonomisk historia vid Stockholms universitet.