An item has been added to your shopping cart, you will find the shopping cart at the top of the page.

Printed Book

SEK 340

ePub

 

Read Online

 

Senmedeltida textskatt i uppländska kyrkor: Samtliga bevarade språkband med kommentarer och analyser

Christina Sandquist Öberg

Historiska serien, no. 34

I de medeltida kyrkorna i Uppland finns ett stort antal kyrkomålningar bevarade från 1400-talet och början av 1500-talet. Intill scener ur Bibeln och helgonlegenderna finns även språkband med latinska texter såsom namn, böner, korta texter på prosa och vers, eller utdrag ur liturgiska texter.

I Senmedeltida textskatt i uppländska kyrkor presenteras nu för första gången en fullständig dokumentation och filologisk analys av dessa latinska språkband. Tolkningen av texterna hjälper oss att förstå målningarna och texterna i deras senmedeltida sammanhang, där språkbanden också kan ses som en samling texter för de senmedeltida prästerna att utgå ifrån och inspireras av i sina predikningar. Genom att innehållet i textbanden sätts i relation till målningarna ges också möjligheter till en omtolkning av bildmotiven, som tidigare endast studerats ur ett konstvetenskapligt perspektiv.

CHRISTINA SANDQUIST ÖBERG är docent i latin vid Stockholms universitet och har tidigare utgivit bl.a. andra bandet av Albertus Pictor - Målare av sin tid (2009) inom projektet med samma namn samt Biblia pauperum - De fattigas bibel (2013).
Senmedeltida textskatt i uppländska kyrkor

ISBN 9789174024548

Hard cover

403 pages

Published 2017

Language swe

Price from SEK 340