Antikvariska serien

Sveriges kartor och lantmätare 1628 till 1680

Från idé till tolvtusen kartor

SEK 380

Arkeologins fotografier

Några milstolpar

SEK 265

A Case for the Middle Ages

The public display of medieval church art in Sweden 1847-1943

SEK 230

På spaning efter det förflutna

En historia om arkeologiskt fältarbete i Sverige 1600-1900

SEK 265

Kan man leva på en ödegård?

Huvudgårdar, landbotorp och odlingssystem under medeltid i Lägerbobygden, Östergötland

SEK 235

Alvastra pålbyggnad

1976-1980 års utgrävningar. Västra schaktet

SEK 235

Kulturminnesvård i efterkrigstid

med Riksantikvarieämbetet i centrum

SEK 235

Archaeology as fact and fiction

Mats P. Malmer's archaeological writings 1948-2002

SEK 235

Mead-halls of the Eastern Geats

Elite Settlements and Political Geography AD 375-1000 in Östergötland, Sweden

SEK 191

Alvastra pålbyggnad

1909-1930 års utgrävningar

SEK 318

The Havor Hoard

The Gold - The Bronzes - The Fort

SEK 265

The Early History of the Swedish Avifauna

A review of the subfossil record and early written sources

SEK 265

Magnus Gabriel De la Gardies Venngarn

Herresätet som byggnadsverk och spegelbild

SEK 265

Den höviska kulturen i Norden

En konsthistorisk undersökning

SEK 233

Ting och tanke

Ikonografi och på liturgiska föremål

SEK 233

Gånget ur min hand

Riddarholmskyrkans stiftargravar

SEK 212

Borgar och befästningar i det medeltida Sverige

Från befästning till renässanspalats 1563-1620

SEK 421

Vadstena slott

Från befästning till renässanspalats 1563-1620

SEK 233

När medeltidens sol gått ned

Debatten om byggnadsvård i England, Frankrike och Tyskland 1815-914

SEK 212

Rome in the Age of Bernini II

Vol. 2, From the election of Innocent X to the death of Innocent XI

SEK 265

Den senmedeltida penningen i Sverige

svenska brakteater med krönt huvud och krönta bokstäver

SEK 212

Ikonografiska studier

Framlagda vid det nordiska symposiet för ikonografiskt studium på Julita slott 1970

SEK 127

Studia Gotica

Die eisenzeitlichen Verbindungen zwischen Schweden und Südosteuropa: Vorträge beim Gotensymposion im Statens historiska museum, Stockholm 1970

SEK 138

Vadstena slott 1545-1554

En byggnadshistorisk undersökning

SEK 127

Göksholm

från medeltida borg till nutida bostad

SEK 127

Pierre Bullet

The Royal Architect

SEK 127

Hossmo kyrka

En försvarskyrka med östtorn

Das Reliquiar mit der Krone. Das Reliquiar

Im Staatlichen Historischen Museum zu Stockholm

SEK 138

Das Reliquiar mit der Krone. Tafeln

Im Staatlichen Historischen Museum zu Stockholm

SEK 127