Årsbok

Årsbok 2013

SEK 234

Culture and Human Development

Report on a Conference on Culture, Cultural Research and Cultural Policy held in Stockholm, August 1997

SEK 106

Den fristående akademiens verksamhet 1974-85

Skrift utgiven med anledning av tvåhundraårsjubileet av akademiens återinrättande år 1786

SEK 170

Uppsala Domkyrkas restaureringsfråga

Förslag, utredningar och yttranden

SEK 106

Årsbok 1997

SEK 170

Årsbok 1998

SEK 170

Årsbok 1999

SEK 170

Årsbok 2000

SEK 170

Årsbok 2001

SEK 170

Årsbok 2002

SEK 191

Årsbok 2003

SEK 191

Årsbok 2007

SEK 191