Asiatica Suecana : early 18th century documents and studies

In Orientem

Svenskars färder och forskningar i den europeiska och asiatiska Orienten under 1700-talet

SEK 138