Johannes Magnus - Goternas och svearnas historia, utges i två delar sålda tillsammans

Printed Book

SEK 490

ePub

 

Read Online

 

Johannes Magnus - Goternas och svearnas historia, utges i två delar sålda tillsammans

ISBN
9789174024555
Hard cover
1120 pages
Published
2018
Language
swe

Kurt Johannesson, Hans Helander

Price from SEK 490

Historiska serien, no. 35

Band 1, Översättning av Kurt Johannesson
Band 2, Kommentar av Kurt Johannesson och Hans Helander
Band 1 och 2 ges ut tillsammans i en klädd kassett

HISTORIA DE OMNIBUS GOTHORUM SVEONUMQUE REGIBUS ("Historia om goternas och svearnas alla kungar") skrevs av Johannes Magnus, Sveriges siste katolske ärkebiskop, som dog i exil 1544. I det väldiga verket berättar författaren om Sveriges alla kungar, ända från rikets grundande kort tid efter syndafloden, och dessutom om goternas utvandring och deras öden i främmande länder. Boken väckte intresse i Europa, och den fick stor betydelse för Vasakungarnas självbild och senare för stormaktstidens historieskrivning. "Goticismen" blev påbjuden svensk statsideologi. Johannes Magnus menade att hans historieverk skulle läsas också som en furstespegel och inte minst som ett passionerat försvar för den katolska kyrkans absoluta maktanspråk. Kurt Johannessons översättning är den första kompletta översättningen av verket från latin till svenska och ges här ut med originaltryckets illustrationer. Det andra bandet innehåller inledande texter samt utförliga kommentarer av Kurt Johannesson och Hans Helander.

Kurt Johannesson (f. 1935) är professor emeritus i retorik.
Hans Helander (f. 1942) professor emeritus i latin.