An item has been added to your shopping cart, you will find the shopping cart at the top of the page.

Sveriges kyrkor

The following books is out of sale or is not distributed by eddy.se.

1 UPPLAND IV:1. Erlinghundra härad. Av Curman, S. och Roosval, J. 1912. Out of print
2 VÄSTERGÖTLAND I:1. Kållands härad, norra delen. Av Fischer, E. 1913. Out of print
3 GOTLAND I:1. Lummelunda ting (utom Tingstäde). Av Roosval, J. 1914. Out of print
4 VÄSTERGÖTLAND I:2. Kållands härad, sydöstra delen. Under medverkan av Roland, A., bearbetad av Fischer, E. 1914. Out of print
5 STOCKHOLM III:1. Kungsholms kyrka. Av Olsson, M. 1915. Out of print
6 DALARNE I:1. Leksands och Gagnefs tingslag. Av Boëthius, G. 1916. Out of print
7 UPPLAND I:1. Danderyds skeppslag, mellersta delen. Av Brandel, S. 1918. Out of print
8 UPPLAND II:1. Häverö och Väddö skeppslag. Av Asplund, K. och Olsson, M. 1918. Out of print
9 DALARNE I:2. Falu domsagas norra tingslag. Av Boëthius, G. 1920. Out of print
10 STOCKHOLM III:2. Hedvig Eleonora kyrka. Av Lundmark, E. Med register till band III. 1920. Out of print
11 UPPLAND IV:2. Seminghundra härad. Av Josephson, R. och Wilcke, I. Med register till band IV. 1920. Out of print
16 VÄSTERGÖTLAND I:4. Kållands härad, sydvästra delen II. Med register till band I. Under medverkan av Roland, A., bearbetad av Fischer, E. 1922. Out of print
18 VÄRMLAND I:1. Grums härad, norra delen. Av Kjellin, H. 1924. Out of print
19 VÄRMLAND I:2. Grums härad, södra delen. Av Kjellin, H. 1924. Out of print
21 GOTLAND I:2. Tingstäde kyrka i Lummelunda ting. Av Lundmark, E. 1925. Out of print
22 BLEKINGE I:1. Östra härad. Av Andersson, W. 1926. Out of print
31 GOTLAND I:3. Bro ting. Av Lundmark, E. 1929. Out of print
32 STOCKHOLM IV:2. Jakobs kyrka. Konsthistoria. Av Lundmark, E. 1930. Out of print
33 GOTLAND I:4. Endre ting. Av Lundmark, E. 1931. Out of print
34 DALSLAND I:1. Sundals härad. Av Gunnäs, S. och Waldén, B. Out of print
35 GOTLAND I:5. Dede ting. Av Lundmark, E. Med register till band I. 1931. Out of print
40 STOCKHOLM IV:3. Johannes kapell och kyrka. S:t Stefans kapell. Av Quensel, A. och Hedlund, S. Med register till band IV. 1934. Out of print
42 GOTLAND II. Rute setting. Under redaktion av Roosval, J m.fl. Med register till band II. 1935. Out of print
54 GOTLAND III. Hejde setting. Under redaktion av Roosval, J. m.fl. Med register till band III. 1942. Out of print
61 GOTLAND IV:1. Lina ting av Roosval, J. 1947. Out of print
66 GOTLAND IV:2. Halla ting, norra delen. Av Roosval, J. 1952. Out of print
68 GOTLAND IV:3. Halla ting, södra delen. Av Roosval, J. 1952. Out of print
84 GOTLAND IV:4. Kyrkor i Kräklinge ting. Nordvästra delen. Av Roosval, J. och Lagerlöf, E. 1959. Out of print
97 GOTLAND IV:5. Kyrkor på Gotland. Kräklinge ting. Sydöstra delen. Av Roosval, J. och Lagerlöf, E. 1963. Out of print
101 GOTLAND IV:6. Kyrkor på Gotland. Kräklinge setting. Tillägg och rättelser samt register till band IV. Av Lagerlöf, E. 1964. Out of print
105 GOTLAND V:1. Kyrkor på Gotland. Garde ting. Södra delen. Av Lagerlöf, E. 1965. Out of print
112 BOHUSLÄN I:3. Ytterby, Kareby och Romelanda kyrkor i Bohuslän. Av Aasma, K., Larsson U. och Wadell, M.-B. Med tillägg och rättelser samt register till band I. 1967. Out of print
115 GOTLAND VI:1. Burs kyrka. Burs ting. Av Lagerlöf, E. 1967. Gotlands museum
118 GOTLAND V:2. Alskogs kyrka. Garde ting. Av Lagerlöf, E. och Stolt, B. 1968. Gotlands museum
125 GOTLAND VI:2. Stånga kyrka. Burs ting. Av Lagerlöf, E. och Stolt, B. 1968. Gotlands museum
126 SMÅLAND II:3. Dädesjö och Eke kyrkor. Uppvidinge härad. Av Ullén, M. 1969. Out of print
130 UPPLAND XI:3. Sparrsätra och Breds kyrkor. Åsunda härad. Av Rosell, I. 1969. Out of print
131 GOTLAND VI:3. Hemse kyrkor. Hemse ting. Av Lagerlöf, E. och Stolt, B. 1969. Gotlands museum
137 GOTLAND VI:4. Alva kyrka. Hemse ting. Av Lagerlöf, E. 1970. Gotlands museum
145 GOTLAND V:3. Garde kyrka. Garde ting. Av Lagerlöf, E. Med register till band V. 1972. ISBN 91-7192-026-9. Gotlands museum
146 SÖDERMANLAND III:1. Sorunda kyrka. Sotholms härad. Av Bennett, R., Wadström, I. och Wilcke-Lindqvist, I. 1972. ISBN 91-7192-025-9. Out of print
150 GOTLAND VI:5. Rone kyrka. Hemse ting. Av Lagerlöf, E. och Stolt, B. 1973. ISBN 91-7192-062-5. Gotlands museum
156 GOTLAND VI:6. Eke kyrka. Hemse ting. Av Lagerlöf, E. och Stolt, B. 1974. ISBN 91-7192-140-0. Gotlands museum
165 GOTLAND VI:7. Lau kyrka. Burs ting. Av Lagerlöf, E. och Stolt, B. 1975. ISBN 91-7402-018-8. Gotlands museum
169 GOTLAND XII:1. S. Nicolaus och S. Clemens. Av Bohrn, E. och Westlund, P.-O. 1977. ISBN 91-7402-013-7. Gotlands museum
172 GOTLAND VII:1. Lojsta kyrka. Av Lagerlöf, E. och Stolt, B. 1977. ISBN 91-7402-049-8. Gotlands museum
175 GOTLAND. Visby domkyrka. Kyrkobyggnaden. Av Svahnström, G. 1978. ISBN 91-7402-070-6 (häft.). Out of print. ISBN 91-7402-084-6 (inb.). Out of print
178 GOTLAND. Hablinge ting. Eksta kyrka. Av Bergman, M. 1978. ISBN 91-7402-051-X. Gotlands museum
179 SÖDERMANLAND. Tyresö kyrka. Av Flodin, B. 1979. ISBN 91-7402-057-9 (häft.). Out of print. ISBN 91-7402-059-5 (inb.). Out of print.
184 GOTLAND, Visby. Helge-Ands ruin och Hospitalet. Av Bohrn, E. och Svahnström, G. 1980. ISBN 91-7192-475-2 (häft.). Out of print. ISBN 91-7192-481-7 (inb.). Gotlands museum
186 GOTLAND VII:2. Linde kyrka. Av Lagerlöf, E. 1981. ISBN 91-7192-498-1 (häft.). Out of print . ISBN 91-7192-497-3 (inb.). Gotlands museum
188 ÖLAND II:5. Runstens kyrkor. Av Boström, R. 1982. ISBN 91-7192-505-8 (häft.). Out of print. ISBN 91-7192-506-6 (inb.).
190 VÄSTERGÖTLAND. Varnhems klosterkyrka. Av Edenheim, R. och Rosell, I. 1982. ISBN 91-7192-519-8 (häft.). 60:–. ISBN 91-7192-518-X (inb.). Out of print
191 GOTLAND VIII:2. Sproge kyrka. Av Bergman, M. 1982. ISBN 91-7192-498-1 (häft.). Out of print. ISBN 91-7192-497-3 (inb.). Gotlands museum
192 MEDELTIDA TRÄKYRKOR 1. Av Ullén, M. Uppmärkning. Av Wirén, G. 1983. ISBN 91-7192-544-9 (inb.). Out of print
193 ÖLAND. Vickleby kyrka, Öland. Av Boström, R. 1983. ISBN 91-7192-557-0 (häft.). Out of print. ISBN 91-7192-558-9 (inb.). 60:–
194 ÖSTERGÖTLAND. Vadstena klosterkyrka. II. Inredning och inventarier. Av Andersson, A. Textilbeskrivning. Av Estham, I. 1983. ISBN 91-7192-565-1 (häft.). Out of print. ISBN 91-7192-560-X (inb.). Out of print
196 ÖSTERGÖTLAND. Vadstena klosterkyrka. III. Gravminnen. Av Bennett, R. 1985. ISBN 91-7192-631-3 (häft.). Out of print. ISBN 91-7192-632-1 (inb.). Out of print.
199 MEDELTIDA TRÄKYRKOR II. Västergötland, Värmland, Närke. Av Lagerlöf, E. 1985. ISBN 91-7192-645-3 (inb.). Out of print
202 GOTLAND. Visby domkyrka. Inredning. Av Svahnström, G. och K. 1988. ISBN 91-7192-681-X (häft.). Out of print. ISBN 91-7192-628-8 (inb.). Gotlands museum
209 SMÅLAND. III:4. Kalmar domkyrka. Av Rosell, I. och Bennett, R., med bidr. av Borggren, A. och Unnerbäck, R.A. 1989. ISBN 91-7192-771-9 (inb.). Out of print.
212 GOTLAND.VI:8. Närs kyrka. Av Lagerlöf, E. och Stolt, B. 1990. ISBN 91-7192-816-2 (häft.). Out of print. ISBN 91-7192-778-6 (inb.). Gotlands museum
213 ÖSTERGÖTLAND. Vadstena klosterkyrka. I. Kyrkobyggnaden. Av Anderson, I. med bidrag av Ljungstedt, S. och Malm, G. 1991. ISBN 91-7192-833-2 (häft.). Out of print. ISBN 91-7192-834-4 (inb.).
215 GOTLAND. VIII:3. Slite kyrka. Av Bergman, M. 1993. ISBN 91-7192-867-7 (häft.). Out of print. ISBN 91-7192-866-9 (inb.) Gotlands museum
218 BOHUSLÄN. Dragsmarks och Bokenäs kyrkor. Av Aasma, K. 1994. ISBN 91-7192-920-7 (inb.). Out of print
219 GOTLAND. VII:3. Gerums kyrka. Av Stolt, B. 1994. ISBN 91-7192-922-3 (häft.). Out of print. ISBN 91-7192-921-5 (inb.). Gotlands museum
220 GOTLAND. VII:4. Levide kyrka. Av Lagerlöf, E. och Stolt, B. 1996. ISBN 91-7209-045-6 (inb.). Gotlands museum
224 GOTLAND. Näs kyrka. Av Bergman, M. 1998. ISBN 91-7209-137-1 (inb.). Gotlands museum
226 GOTLAND. IX:2. Grötlingbo kyrka. Av Stolt, B. 2001. ISBN 91-7209-229-7 (inb.). Gotlands museum
227 UPPSALA DOMKYRKA. Del 1, Skriftliga källor. Arkivbildning. Av Dahlbäck, G. m.fl. 2010. ISBN 978-91-86145-04-0 (inb.) Upplandsmuseet
228 UPPSALA DOMKYRKA. Del 2, Domkyrkan i Gamla Uppsala. Nuvarande domkyrkans omgivningar. Av Carlsson, R. m.fl. 2010. ISBN 978-91-86145-05-7 (inb.) Upplandsmuseet
229 UPPSALA DOMKYRKA. Del 3, Byggnadsbeskrivning. Byggnadshistoria. Domkyrkans konsthistoriska ställning. Av Lovén, C. m.fl. 2010. ISBN 978-91-86145-06-4 (inb.) Upplandsmuseet
230 UPPSALA DOMKYRKA. Del 4, Interiörens fasta utsmyckning. Av Nilsén, A. och Bengtsson, H. 2010. ISBN 978-91-86145-07-1 (inb.) Upplandsmuseet
231 UPPSALA DOMKYRKA. Del 5, Inredning och inventarier. Av Estham, I. m.fl. 2010. ISBN 978-91-86145-08-8 (inb.) Upplandsmuseet
232 UPPSALA DOMKYRKA. Del 6, Gravminnen. Av Bengtsson, H. 2010. ISBN 978-91-86145-09-5 (inb.) Upplandsmuseet.
234 UPPSALA DOMKYRKA. Del 7, Helgo Zettervalls restaurering 1885–93 och tiden fram till 1934. Av Bengtsson, H. och Bengtsson Melin, P. 2014. ISBN 978-91-86145-22-4 (inb.) Upplandsmuseet.
236 UPPSALA DOMKYRKA. Del 8, Från 1935 till i dag. Av Aneer, C. m.f. 2015. ISBN 978-91-86145-26-2 (inb.) Upplandsmuseet.
237 UPPSALA DOMKYRKA. Del 9, Ett samtal om domkyrkan. Av Göran Lindahl. 2016. ISBN 978-91-86145-30-9 (hft.) Upplandsmuseet.