En vara har lagts i din kundkorg, du hittar kundkorgen överst på sidan.

Tryckt bok

240 kr

PDF

 

ePub

 

Läs online

 

Open Access

 

Stenålder vid Tåkern

Hans Browall

AS-57-Browall-online-appendix.pdf

Antikvariska serien, nr 57

TÅKERN OCH DAGSMOSSE var en kärnbygd under hela stenåldern. En rik naturmiljö och ett gynnsamt läge för kommunikationer åt alla håll var av utomordentligt stor betydelse för människornas sociala och kulturella liv.
I boken jämförs fyndmaterial från Tåkerns västra strandbygd med det från sjöns östra strandbygd. Skillnader diskuteras i termer av bosättning, försörjningsekonomi, religiösa och rituella strukturer och kommunikationer med omvärlden.
Mellan- och senmesolitikum liksom mellan- och senneolitikum framstår i fyndmaterialet som expansionsperioder. Runt Tåkern ligger de yngre mesolitiska boplatserna som ett pärlband, och söderut får trattbägarkulturen ett starkt fäste under äldre mellanneolitisk tid genom megalitgraven och pålbyggnaden i Alvastra. Några av dessa boplatser och fyndmaterial belyses särskilt.

HANS BROWALL är docent i arkeologi. I mer än fyrtio års tid har han bedrivit arkeologisk forskning i västra Östergötland.
Stenålder vid Tåkern

ISBN 9789188763174

Inbunden

160 sidor

Utgiven 2020

Språk swe

Pris från 240 kr